STOWARZYSZENIE im. EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

WOLNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – SIOSTRZEŃSTWO – BRATERSTWO

ROK EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

17.08.1868

21.06.1918

Nasza Misja

Nasze Cele

Promowanie ideałów humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej.  

Przypomnienie spółdzielczości z jej postulatami wolności 
i pomocy wzajemnej.

 

Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edytorskiej, kulturalnej, informacyjnej i edukacyjnej związanej z Edwardem Abramowskim ;

Działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji;

Wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz innych grup społecznie wykluczonych;

Wspieranie działań na rzecz rozwoju wszelkich form spółdzielczości.

 

 

 

 

 

 

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 V A R I A

Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego

 

 

 

 

 

 

 PARTNERZY MEDIALNI