Główna

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE im. EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

WOLNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – SIOSTRZEŃSTWO – BRATERSTWO

ROK EDWARDA ABRAMOWSKIEGO17.08.186821.06.1918

Misja

Cele

Promowanie ideałów humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej.  

Przypomnienie spółdzielczości z jej postulatami wolności 
i pomocy wzajemnej.

 

Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edytorskiej, kulturalnej, informacyjnej i edukacyjnej związanej z Edwardem Abramowskim ;

Działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji;

Wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz innych grup społecznie wykluczonych;

Wspieranie działań na rzecz rozwoju wszelkich form spółdzielczości.

AKTUALNOŚCI

UWIERZYĆ W CZŁOWIEKA
Rzecz o Edwardzie Abramowskim

prof. dr hab. Andrzej Mencwel

18. stycznia 2018 roku, godz. 18:00

Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, ul. Ratajczaka 44

VARIA
Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego
PARTNERZY MEDIALNI