STOWARZYSZENIE  imienia EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

 

Celem Wszechnicy jest przekazanie wiedzy:

- na temat założeń kooperatyzmu jako idei opartej na pomocy wzajemnej
i samoorganizacji, historii spółdzielczości i wszelkich ruchów o charakterze wzajemnościowym,

- o współczesnych alternatywnych kierunkach w myśleniu dotyczącym wspólnoty, kooperacji i emancypacyjnej roli kooperatyw.

PROGRAM WSZECHNICY

Data

Temat

15. lutego 2017

Spółdzielczość jako antidotum na patologie neoliberalizmu

22. marca 2017

Utopia w działaniu. Teoria i praktyka przednowoczesnego kooperatyzmu.

19. kwietnia 2017

Anarchizm kolektywistyczny a kooperatyzm

17. maja 2017

Polscy kooperatyści

14. czerwca 2017

Emancypacja poprzez kooperację. Rola kobiet w ruchu spółdzielczym

20. września 2017

Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego

11. października 2017

Rola kooperatyzmu w formowaniu się etosu inteligencji w Polsce.

15. listopada 2017

Socjologia kooperatyzmu. Społeczne aspekty różnych form spółdzielczości
w Polsce.

13. grudnia 2017

Wykład podsumowujący, którego temat zostanie określony w trakcie zajęć.

Miejsce:

Czas:

Sala konferencyjna w Domu Studenckim JOWITA, Poznań, ul. Zwierzyniecka

17,oo - 20,oo

Literatura przedmiotu

Spółdzielczość jako antidotum na patologie neoliberalne

Błesznowski B.(red.(2014), Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Szahaj A.(2014), Kapitalizm drobnego druku, IW Książka i Prasa.

Szahaj A.(2015), Inny kapitalizm jest możliwy, IW Książka i Prasa.

Szyszkowska M. red. (2013), Dzisiejsze znaczenie ideałów spóldzielczości, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie.

Woś R. (2014), Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA.

Utopia w działaniu, czyli o dwóch filarach polskiego kooperatyzmu

Utopia

Anarchizm kolektywistyczny a kooperatyzm

Polscy kooperatyści

Emancypacja poprzez kooperację.Rola kobiet w ruchu spółdzielczym

Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego

Rola kooperatyzmu w formowaniu się etosu inteligencji w Polsce

Durkheim E. (2015), O podziale pracy społecznej, PWN Warszawa

Socjologia kooperatyzmu,społeczne aspekty różnych form spółdzielczości w Polsce

 

Początek strony