STOWARZYSZENIE  imienia EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

 

Celem Wszechnicy jest przekazanie wiedzy:

- na temat założeń kooperatyzmu jako idei opartej na pomocy wzajemnej
i samoorganizacji, historii spółdzielczości i wszelkich ruchów o charakterze wzajemnościowym,

- o współczesnych alternatywnych kierunkach w myśleniu dotyczącym wspólnoty, kooperacji i emancypacyjnej roli kooperatyw.

PROGRAM WSZECHNICY

Data

Temat

15. lutego 2017

Spółdzielczość jako antidotum na patologie neoliberalizmu

22. marca 2017

Utopia w działaniu. Teoria i praktyka przednowoczesnego kooperatyzmu.

19. kwietnia 2017

Anarchizm kolektywistyczny a kooperatyzm

23. maja 2017

Emancypacja poprzez kooperacje. Rola kobiet w ruchu spółdzielczym

14. czerwca 2017

Spółdzielczość polska okresu międzywojennego. Geneza, rozwój, problemy
i krytyka

20. września 2017

Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego

11. października 2017

Rola kooperatyzmu w formowaniu się etosu inteligencji w Polsce.

15. listopada 2017

Socjologia kooperatyzmu. Społeczne aspekty różnych form spółdzielczości
w Polsce.

13. grudnia 2017

Wykład podsumowujący, którego temat zostanie określony w trakcie zajęć.

Miejsce:

Czas:

Sala konferencyjna w Domu Studenckim JOWITA, Poznań, ul. Zwierzyniecka

17,oo - 20,oo

LITERATURA PRZEDMIOTU

Spółdzielczość jako antidotum na patologie neoliberalne

Błesznowski B.(red.(2014), Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Szahaj A.(2014), Kapitalizm drobnego druku, IW Książka i Prasa.

Szahaj A.(2015), Inny kapitalizm jest możliwy, IW Książka i Prasa.

Szyszkowska M. red. (2013), Dzisiejsze znaczenie ideałów spóldzielczości, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie.

Woś R. (2014), Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA.

Utopia w działaniu.Teoria i praktyka przednowoczesnego kooperatyzmu

Gałkowski A. (2004), Polski patri ota-obywatel Europy: rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867), Warszawa.

Garaudy R. (1950), Źródła francuskie socjalizmu naukowego, Warszawa.

Limanowski B. (1980), Historya ruchu społecznego w XIX. stuleciu, Lwów. http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=25578&from=pubindex&dirids=21&lp=1186

Sikora A. (1989), Fourier, PWN Warszawa.

Turowski J. (1958), Utopia społeczna Ludwika Królikowskiego 1799-1878, Warszawa.

Wolski Kalikst, Stowarzyszenie Rolnicze North America Phalanx (Falanster Ameryki Północnej), http://lewicowo.pl/stowarzyszenie-rolnicze-north-america-phalanx-falanster-ameryki-polnocnej/

Anarchizm kolektywistyczny a kooperatyzm

Abramowski E. (2010), Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej, Łódź.

Cwynar K.M. (2012), Kooperatyzm jako idea demokracji uczestniczącej w:Sofia nr 12.

Grindberg D. (1997), Anarchizm w XX wieku. Zarys Historii, Red Rat Zielona Góra.

Kropotkin P. (2006), Pomoc wzajemna, Poznań.

Temkinowa H. (1988), Etyka kolektywistyczna, Red Rat Zielona Góra

Polscy kooperatyści

Emancypacja poprzez kooperację.Rola kobiet w ruchu spółdzielczym

Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego

Rola kooperatyzmu w formowaniu się etosu inteligencji w Polsce

Durkheim E. (2015), O podziale pracy społecznej, PWN Warszawa

Socjologia kooperatyzmu,społeczne aspekty różnych form spółdzielczości w Polsce

 

RELACJE Z WYKŁADÓW

Spółdzielczość jako antidotum na patologie neoliberalizmu

Utopia w działaniu. Teoria i praktyka przednowoczesnego kooperatyzmu

Anarchizm kolektywistyczny
a kooperatyzm

Emancypacja poprzez kooperację

Co dziś zostało.......?

Początek strony