Wszechnica Kooperatyzmu

Celem Wszechnicy jest przekazanie wiedzy:

- na temat założeń kooperatyzmu jako idei opartej na pomocy wzajemnej
i samoorganizacji, historii spółdzielczości i wszelkich ruchów o charakterze wzajemnościowym,

- o współczesnych alternatywnych kierunkach w myśleniu dotyczącym wspólnoty, kooperacji
i emancypacyjnej roli kooperatyw.

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM WSZECHNICY

Tajemnice masońskiej loży. Myśl społeczna i współczesność wolnomularstwa w Polsce.

Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego.

Socjologia kooperatyzmu. Społeczne aspekty różnych form spółdzielczości w Polsce.

Uwierzyć w człowieka. Rzecz o Edwardzie Abramowskim.

Anarchizm Edwarda Abramowskiego.

 

 

 

 

 

 

 LITERATURA PRZEDMIOTU

Błesznowski B.(red.(2014), Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Szahaj A.(2014), Kapitalizm drobnego druku, IW Książka i Prasa.

Szahaj A.(2015), Inny kapitalizm jest możliwy, IW Książka i Prasa.

Szyszkowska M. red. (2013), Dzisiejsze znaczenie ideałów spóldzielczości, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie.

Woś R. (2014), Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA.

Gałkowski A. (2004), Polski patri ota-obywatel Europy: rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867), Warszawa.

Garaudy R. (1950), Źródła francuskie socjalizmu naukowego, Warszawa.

Limanowski B. (1980), Historya ruchu społecznego w XIX. stuleciu, Lwów. http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=25578&from=pubindex&dirids=21&lp=1186

Sikora A. (1989), Fourier, PWN Warszawa.

Turowski J. (1958), Utopia społeczna Ludwika Królikowskiego 1799-1878, Warszawa.

Wolski Kalikst, Stowarzyszenie Rolnicze North America Phalanx (Falanster Ameryki Północnej), http://lewicowo.pl/stowarzyszenie-rolnicze-north-america-phalanx-falanster-ameryki-polnocnej/ 

Abramowski E. (2010), Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej, Łódź.

Cwynar K.M. (2012), Kooperatyzm jako idea demokracji uczestniczącej w:Sofia nr 12.

Grindberg D. (1997), Anarchizm w XX wieku. Zarys Historii, Red Rat Zielona Góra.

Kropotkin P. (2006), Pomoc wzajemna, Poznań.

Temkinowa H. (1988), Etyka kolektywistyczna, Red Rat Zielona Góra

 

 

 

 

 

 

 RELACJE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ JAKO ANTIDOTUM
NA PATOLOGIE NEOLIBERALIZMU

UTOPIA W DZIAŁANIU.
TEORIA I PRAKTYKA PRZEDNOWOCZESNEGO KOOPERATYZMU

ANARCHIZM KOLEKTYWISTYCZNY
A KOOPERATYZM

EMANCYPACJA POPRZEZ KOOPERACJĘ. MOŻLIWE STRATEGIE WALKI
O RÓWNOUPRAWNIENIE

ETYCZNA FORMA KOOPERATYWY WEDŁUG EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

         UWIERZYĆ W CZŁOWIEKA.             RZECZ O EDWARDZIE ABRAMOWSKIM